Att äga en alpacka

Här skall vi informera er om saker man skall veta om alpackor om man är sugen på att köpa detta otroliga djur. (utdrag från Svenska alpackaföreningen ) klicka gärna på länken för att få mer kunskap om alpackor. https://www.alpackaforeningen.se

Om alpackor.

 • Alpackor är flockdjur och bör ha sällskap andra alpackor; därför får de aldrig vistas ensamma.
 • De har normalt god hälsa men skall som andra djur besökas dagligen – helst 2 gånger per dag
 • God kontakt med djuren ger dig den närhet och kontakt som är en njutning i ägandet av alpackor men också möjligheten att tidigt upptäcka ev. problem.
 • Alpackor visar inte tydliga tecken på att de inte mår bra; har du nära kontakt med dem lär du dig att upptäcka sviktande aptit, tendens att ligga ned och dra sig undan flocken; andra varningssignaler kan vara onormal andning eller hosta, obalans, rinnande ögon eller näsa/mun eller allmänt verka må illa.
 • Vid minsta osäkerhet om djurets hälsa kontakta Din veterinär; om din veterinär önskar råd från andra veterinärer så kan Svenska Djurhälsovården rekommendera vem som finns närmast dig. Se även veterinärlistan på föreningens hemsida.
 • Andra alpackaägare är generellt sett generösa med att dela med sig av sina erfarenheter; föreningens medlemmar/alpackaägare hittar du också på hemsidan; börja med att kontakta säljaren till ditt djur i de fall det är aktuellt.

 

Betesmark, stängsel och stall.

 • Betesmarken skall vara anpassad till antalet djur, vilket innebär ca 10 alpackor per hektar med anpassning till årstid och kvalitet på betet.
 • Att rotera användning av betesmark rekommenderas för att den skall kunna vila.
 • Vid extremt regnigt väder rekommenderas tillgång till torrare område.
 • Stängsel.Först bör det slås fast att Alpackor inte är särskilt rymningsbenägna. Så till vida är det inte så komplicerat att stängsla. Däremot måste vi skydda alpackorna från ovälkomna inkräktare. Hotet kommer utifrån. Rovdjur och lösspringande hundar i första hand. Fundera över vilka hot som finns där du bor. Några rekommendationer:
 • Viltstängsel är att föredra men fårnät går också bra.
 • Höjd 130-150 cm med en överliggande ribba eller eltråd (20 cm ovanför). Många väljer 170 cm.
 • Stadiga stolpar på ca 3 meters avstånd för att också klara alpackor som kliar sig på stängslet.
 • Avstånd från mark så att inkräktarna inte kan krypa under, om nödvändigt förstärkt med eltråd på utsidan i markhöjd.
 • I snörika trakter var noga med att ta bort snöhögar som ligger för nära staketet.
 • Lodjur tar sig lätt in genom att hoppa från ett högt träd intill staketet. Så tänk på alla träd runt hagen.

Många erfarna alpackaägare avråder från enbart eltrådar och i synnerhet plastnät med inbyggda eltrådar.

 • Stall. Alpackor kan leva ute året runt, men de behöver vind-/regn- och solskydd i form av byggnad så att de kan hålla sig torra/ligga i skugga. Träd, häckar, sly kan ge bra skydd men bör kompletteras med byggnad/tak.
 • 3 djur skall ha minimum 10 kvadratmeter  golvyta med tak och minst tre väggar. För varje tillkommande vuxet djur skall ytan öka med minst 1 kvadratmeter, för föl under 6 månader med minst 0,5 kvadratmeter. Det är viktigt att ta hänsyn till att lågrangiga djur får plats.
 • Det är praktiskt att hägna in en eller flera mindre fållor (4-8 kvm) för att hantera djuren – vård, träning eller vid veterinärbesök.
 • Var uppmärksam på de växter som är giftiga för alpackor. Vägledning kan också hämtas från SVA:s hemsida: Giftiga växter A-Ö

Uppfödning.

 • Ston kan betäckas från 14 månaders ålder. Dräktighet är normalt 11 – 12 månader. Återbetäckning av ston efter nedkomst kan ske efter 14-21 dagar. Beakta att fölningsperioden är lämpligast under maj till augusti.
 • Hingst kan användas från 2- 3 års ålder. (Yngre som blir fertila tidigare kan förekomma)
 • Hingst skall väljas med stor omsorg avseende ullkvalitet och exteriör. Ett motiv är att förbättra avkommas ullkvalitet. Innan ett avelsbeslut är det mycket viktigt att lära sig grundläggande avelskunskap. Vid bedömningen av ett djur bidrar ullen med 60 % av poängtalet och exteriören 40 %. ”The complete Alpacabook” är ett standardverk om grundläggande alpacka-avel.    Författare: Eric Hoffman. Avelsbeslut är viktiga vägval som kommer att påverka besättningen många år framöver. Se även föreningens Avelsstandard http://www.alpackaforeningen.se/avelsstandard/
 • Betäckning skall ske med omsorg om sto. Frekvent betäckning eller bristande hantering kan leda till att sto får skador i urinrör eller kastar fölet.
 • Vid nedkomst skall sto inte befinna sig i närhet av vattendrag.
 • Vid våt och kall väderlek är det viktigt att hålla fölet varmt och torrt, använd handduk och täcke.
 • Ang. vaccination mot clostridie sjukdomar, tillskott av AD vitamin och avmaskning, kontakta din veterinär.
 • Avvänjning av föl ska ske tidigast efter sex månader (25 kg eller mer). Hingst- och stoföl kan hanteras gemensamt vid avvänjning upp till 10 månaders ålder. Avvänjningen kan gå smidigare om fölet är utom synhåll från modern.

Utfodring.

 • Tillgång till bra betesmark är viktigt. Dessutom skall alpackor ha  hö/hösilage. Det är skillnad på hö och hö. Var noga med att kolla att det hö du ger dina alpackor har rätt kvalitet.
 • Friskt, rent vatten skall alltid finnas.
 • Olika grupper av djur har olika behov av näringstillskott. Under vinterperiod skall ston och växande djur – få kraftfoder. Var noggrann med val av tillskott och mängd.
 • Nyfödda alpackaföl bör få tillskott av AD vitamin och vuxna djur bör få det under den mörka delen av året. Rådfråga din veterinär på vilket sätt du lättast ger det.

Läs mer under ”Utfodring av alpackor”.

Hantering.

 • Hantering sker bäst i en mindre fålla, 4-8 kvm.
 • Grundregeln är enkel: umgås med respekt för djuren. Var lugn, lågmäld, vänlig och bestämd.
 •  Alpackor kan vänjas vid grimma. Vilket är praktiskt i många sammanhang, inte minst när veterinär behöver anlitas.
 • Stressat djur väljer ofta att lägga sig ned och/eller hyperventilerar med vidgade näsborrar.
 • Gå bakom djuren för att visa vart du vill att de skall gå (var uppmärksam på sparkar).
 • Rep, pinnar eller vänner med armarna utsträckta kan användas för att driva djuret framåt.

Hälsa och sjukdomar.

 • Känn på alpackorna regelbundet för att se hur de mår. Följ anvisningarna för kontroll av djurens hull enligt normer utgivna av Svensk Djurhälsovård 2010 med den s.k. V-metoden
 • Om möjligt väg djuren regelbundet. Väg föl regelbundet upp till 20-25 kg.
 • En sjuk alpacka tenderar att ligga ner mer än vanligt, ovillig att resa sig, följer inte med flocken.
 • Klor bör klippas regelbundet. Vissa djur behöver klippas var 6:e vecka, andra kanske 2 till 3 gånger per år.
 •  Tänder skall kontrolleras åtminstone 2 gånger per år. Lämplig tid för justering är i samband med ullklippning. Hingstars kamptänder skall kontrolleras från 18 månaders ålder.
 • Klippning skall göras en gång per år.
 • Rådgör med veterinär om vaccination, avmaskning, parasitangrepp mm. Inte alla svenska veterinärer har ännu erfarenhet av alpackor, men be din veterinär kontakta Svenska Alpackaföreningen så kan vi sätta denne i kontakt med svenska veterinärer med mångårig erfarenhet av alpackor. Vi rekommenderar även att man ansluter sig till Svenska Djurhälsovårdens hälsovårdsprogram för kameldjur.

Transport.

 • Alpackor kan transporteras i förslagsvis hästtransport eller annat fordon lämpligt för djur. Bästa underlag är gummimatta.
 • De får inte bindas upp eftersom de normalt ligger ner.
 • Vuxna hingstar och ston skall säkert skiljas åt under transport.
 • Transporttid bör inte överstiga 2-3 tim utan paus och 9 tim per dygn